|
ออกจากระบบ
รูปแบบการแสดงผล
 พื้นที่เว็บไซต์
      ส่วนด้านบน
      ส่วนด้านล่าง
      ส่วนด้านซ้าย
      ส่วนด้านขวา
      ส่วนตรงกลาง
      ส่วนพื้นหลัง
 เมนู
      รูปแบบเมนูด้านซ้าย
 หน้าแรกเว็บไซต์
      ลำดับการแสดงผลหน้าแรก
 
  รูปแบบการแสดงผลเฉพาะ
  บริหารจัดการหัวข้อ
  บริหารจัดการเมนูสไลด์
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ระบบข้อมูลร้องทุกข์
 
  ระบบเนื้อหา
 
  ระบบบทความ
 
  ระบบห้องภาพ
 
  บริหารฝ่าย/กองงาน
 บริหารฝ่าย/กองงาน
      เพิ่มฝ่าย/กองงาน
      จัดการฝ่าย/กองงาน
 บริหารตำแหน่งหน้าที่
 
  บริหารโครงสร้างองค์กร
 
  บริหารแบนเนอร์
  บริหารกระดานสนทนา
 
  ระบบติดต่อ
 
  ระบบข้อความวิ่ง
      ตั้งค่า
  ระบบกระดานข่าวเครือข่าย
  ระบบคู่มือประชาชน
  ระบบความรู้บทความ
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
  ทบทวบบทเรียน
      ดูคลิป
  ระบบแบบสอบถาม
 
  facebook
      ตั้งค่า
  บริหารจัดการเนื้อหาแบบ Tab
  ระบบวิดีโอ
 
  ระบบ content pdf
 
  ระบบ image slide
      ตั้งค่า
  ดึงข้อมูล Rss E-GP
  ITA
  LPA
  ตั้งค่า
  ระบบทบทวนบทเรียน
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด
ชื่อหัวข้อ
การติดตั้งGooglemapในหน้าติดต่อ
การเพิ่มกองงาน และ บุคลากร
เปลี่ยนรูปนายก/ปลัด ตรงไหน
ระบบบทความ ใส่รูปภาพมากกว่า 1 รูป ใส่ไฟล์แนบมากกว่า 1 ไฟล์
วิธีทำภาพสไลด์ด้วยโปรแกรม Photoshop
วิธีทำกราฟฟิกส์หัวข้อ
การเปลี่ยนรูปโครงสร้างให้ขนาดเท่าเดิม
แปลงไฟล์ word เป็น PDF
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง
การเปลี่ยนภาพสไลด์
การย่อรูปด้วย photoscape (ทีละหลายรูป)
การย่อรูปด้วย photoscape (ทีละ 1 รูป)
แปะคลิป youtube ในหน้าเว็บเรา
การใส่คำสั่ง Link ใน Flash
วิธีสร้างปุ่ม Link ในโปรแกรม Flash
การใส่ Effect ให้กับตัวอักษรในโปรแกรม Flash
การใช้ Lasso Tool
วิธี Crop รูปภาพ
การปรับแต่งภาพ 1
การลบสีพื้นหลังใน Photoshop
ImageSIze2
การย่อขนาดภาพ (Image Size)
การเตรียมภาพไปใช้ใน Flash (พื้นหลังใส)
การทำภาพ Fade ใน Flash
 
12