| ออกจากระบบ
รูปแบบการแสดงผล
  รูปแบบการแสดงผลเฉพาะ
  บริหารจัดการหัวข้อ
  บริหารจัดการเมนูสไลด์
  E-Service
  ระบบข้อมูลร้องทุกข์
 
  ระบบเนื้อหา
 
  ระบบบทความ
 
  ระบบห้องภาพ
 
  บริหารฝ่าย/กองงาน
 บริหารฝ่าย/กองงาน
      เพิ่มฝ่าย/กองงาน
      จัดการฝ่าย/กองงาน
 บริหารตำแหน่งหน้าที่
 
  บริหารโครงสร้างองค์กร
 
  บริหารแบนเนอร์
  บริหารกระดานสนทนา
 
  ระบบติดต่อ
 
  ระบบข้อความวิ่ง
      ตั้งค่า
  ระบบกระดานข่าวเครือข่าย
  ระบบคู่มือประชาชน
  ระบบความรู้บทความ
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
  ทบทวบบทเรียน
      ดูคลิป
  ระบบแบบสอบถาม
 
  facebook
      ตั้งค่า
  บริหารจัดการเนื้อหาแบบ Tab
  ระบบวิดีโอ
 
  ระบบ content pdf
 
  ระบบ image slide
      ตั้งค่า
  ระบบ Rss
      ตั้งค่า
  ระบบ Rss 2
      ตั้งค่า
  ITA
  LPA
  ประวัติการเข้าชม
      ตั้งค่า
  ระบบทบทวนบทเรียน
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด
ชื่อหัวข้อ
การติดตั้งGooglemapในหน้าติดต่อ
การเพิ่มกองงาน และ บุคลากร
เปลี่ยนรูปนายก/ปลัด ตรงไหน
ระบบบทความ ใส่รูปภาพมากกว่า 1 รูป ใส่ไฟล์แนบมากกว่า 1 ไฟล์
วิธีทำภาพสไลด์ด้วยโปรแกรม Photoshop
วิธีทำกราฟฟิกส์หัวข้อ
การเปลี่ยนรูปโครงสร้างให้ขนาดเท่าเดิม
แปลงไฟล์ word เป็น PDF
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง
การเปลี่ยนภาพสไลด์
การย่อรูปด้วย photoscape (ทีละหลายรูป)
การย่อรูปด้วย photoscape (ทีละ 1 รูป)
แปะคลิป youtube ในหน้าเว็บเรา
การใส่คำสั่ง Link ใน Flash
วิธีสร้างปุ่ม Link ในโปรแกรม Flash
การใส่ Effect ให้กับตัวอักษรในโปรแกรม Flash
การใช้ Lasso Tool
วิธี Crop รูปภาพ
การปรับแต่งภาพ 1
การลบสีพื้นหลังใน Photoshop
ImageSIze2
การย่อขนาดภาพ (Image Size)
การเตรียมภาพไปใช้ใน Flash (พื้นหลังใส)
การทำภาพ Fade ใน Flash
 
12