พาสุขพลัส พร้อมให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban)

      ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ 
ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อมๆกัน 

พาสุขพลัส มาตรการป้องกัน ต้านภัยโควิดในวิถีชีวิตใหม่

      เนื่องด้วยปัจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการเป็นอยู่ของคนทั่วโลก บริษัทตระหนักถึงภัยร้ายอันตรายร้ายแรงนี้
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565
.....................................

line
facebook
ขอใบเนอราคา