พาสุขพลัส พร้อมให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban)
ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อมๆกัน ให้บริการในรูปแบบ Software การใช้งานออนไลน์ลักษณะ Web Application ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

บริษัท พาสุขพลัส จำกัด ได้จัดทำพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
- จัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(e-Saraban) ภายใต้ระเบียบสารบรรณใหม่ ที่ช่วยให้เรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว
- จัดทำ “email address กลาง” ของหน่วยงาน สำหรับใช้รับและส่งหนังสือราชการ saraban@domain name ของหน่วยงาน.go.th)

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ Tel/Line ID : 083 144 8881   Email : info@bangkokidea.com
 
 
 
 
 
 
 
.....................................


อาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

line
facebook
ขอใบเนอราคา