รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยประสบการณ์ด้านเว็บไซต์บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยาวนานกว่า20 ปี ให้เว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบบริหารจัดการ Easy Program  
  ตัวอย่างผลงาน >>  
 
 
  รับจัดงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านITด้วยวิทยากรคุณภาพตรงสายงาน แปลงเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ถ่ายทอดโดยประสบการณ์การทำงานจริง รับจัดทั้งหมู่คณะและกลุ่มย่อย  
  ตัวอย่างบรรยากาศงานอบรม >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................


ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565

line
facebook
ขอใบเนอราคา